Word vriend(in)

MAAK JAZZ IN DE FRUITVIS MEDE MOGELIJK

Jazz in de Fruitvis is een niet-commercieel initiatief. We willen, ook zonder subsidie, de muzikanten en het podium een eerlijke prijs betalen. Om de toegang betaalbaar te houden voor iedereen, zoeken we naar mede-financiering. Daarom nodigen we iedereen van harte uit vriend(in) van Jazz in de Fruitvis te worden.

Je wordt vriend(in) door een jaarlijkse donatie te doen aan de Stichting Jazz010. Voor € 25,- per seizoen (22/23) mag je je al vriend(in) noemen. Een maximum donatie is er eigenlijk niet, of het moet de maximale belastingvrije gift zijn, momenteel € 2.274 per jaar. Als je namens een bedrijf sponsor wilt worden, dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Als tegenprestatie bieden we – naast mooie concerten – de mogelijkheid om vragen of wensen op muziekgebied te bespreken. Bijvoorbeeld: hoe gaat dat nu eigenlijk in z’n werk, jazzimpovisatie? Of, ik zou zo graag eens op een cello willen spelen. Stel ons je vraag en wij kijken samen hoe we je ter wille kunnen zijn, uiteraard binnen redelijke grenzen. 

VRIJWILLIGER WORDEN 

Naast financiële steun kunnen we ook hulp tijdens de concertavonden gebruiken. Bijvoorbeeld bij de kaartverkoop, bij het werven van vrienden en vriendinnen, en bij het opruimen. Hulp bij fondsenwerving is ook welkom. Heb je interesse? Meld dat dan bij ons of via jazzindefruitvis@gmail.com